ประสบการณ์และผลงาน (Our Experience)

ประสบการณ์และผลงานของบริษัท ปี พ.ศ. 2559

โครงการ CO2 Recovery Plant
ของบริษัท จีเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

"อุปสรรคที่ขัดขวางความรู้แจ้งของเราในวันพรุ่งนี้ คือ ความลังเลในวันนี้ของเรา"
- แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์