ประสบการณ์และผลงาน (Our Experience)

ประสบการณ์และผลงานของบริษัท ปี พ.ศ. 2560

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน

รายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Feasibility Report)
ของกรมทางหลวง

โครงการโรงผลิตไอน้ำจากเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยแปรรูป (RDF)

รายงานศึกษามาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)
ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนต่อขยาย) ไปยัง บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Monitoring Report)
ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรรมชาติ จำกัด

"อุปสรรคที่ขัดขวางความรู้แจ้งของเราในวันพรุ่งนี้ คือ ความลังเลในวันนี้ของเรา"
- แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์