ขอบคุณ ที่สนใจเรา (Thanks for your Interest)

Company's Recruitment

บริษัท เอ็นทิค จำกัด (ENTIC COMPANY CO.,LTD.) ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถในด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE: Initial Environmental Examination) การทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER: Environmental Report) การศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA: Environmental Safety Assessment) การทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Report) ด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio – Economic) และการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม (Publicity and Participation) ที่มีประสบการณ์

เราต้องการผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทนแรงกดดันได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากท่านพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน เรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอ

ด่วน!!!

ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงาน ดังนี้


ตำแหน่งนักวิชาการเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน


คุณสมบัติ ที่ต้องการ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) ได้เป็นอย่างดี (มีทดสอบการใช้โปรแกรม)
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทนแรงกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์เคยผ่านงานด้านทางหลวงและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อัตราเงินเดือนตามที่ตกลงกัน
 • ส่งรายละเอียดประวัติการทำงานได้ตามข้อมูลด้านล่าง หรือมาเขียนใบสมัครได้ที่ บริษัท เอ็นทิค จำกัด เลขที่ 81/17 (หมู่บ้านปริญลักษณ์) หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ : 0 2379 0141 4

  ข้อมูลสำหรับสมัครงานขั้นต้น
  วุฒิการศึกษาสูงสุด :
  คณะวิชา/สาขา ที่จบ :
  "ถ้าคนคนหนึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้ คนอื่น ๆ ก็ควรลองเช่นกัน"
  - จอห์น เอฟ เคนเนดี้