โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ส่วนต่อขยาย)ไปยังบริษัท ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ปี พ.ศ. 2561 ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ส่วนต่อขยาย)ไปยังบริษัท ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ปี พ.ศ. 2561 ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)