โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)