โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง โรงงานนิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย)) จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง โรงงานนิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย)) จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)