โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติส่วนที่ 1 ; Line L) (บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติส่วนที่ 1 ; Line L) (บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)