โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ

โครงการวางระบบจำหน่ายก๊ซธรรมชาติไปยัง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด

และ บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566

เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลด

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

สรุปผลการประชุม