ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

  • บริษัท เอ็นทิค จำกัด
  • เลขที่ 81/17 (หมู่บ้านปริญลักษณ์) หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240
  • โทรศัพท์ : 0 2379 0141 4
  • โทรสาร: 0 2379 0145
  • Email: entic_2003@yahoo.com

แผนที่

แบบฟอร์มติดต่อ