ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

  • บริษัท เอ็นทิค จำกัด
  • เลขที่ 3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
  • โทรศัพท์ : 0 2379 0141-2
  • โทรสาร: 0 2379 0143-4
  • Email: entic_2003@yahoo.com

แผนที่

แบบฟอร์มติดต่อ

แผนที่โดยสังเขป