ประสบการณ์

May 2020

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติส่วนที่ 1 ; Line L) (บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง โรงงานนิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย)) จำกัด ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ส่วนต่อขยาย)ไปยังบริษัท ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ปี พ.ศ. 2561 ระยะก่อสร้าง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไอที ฟอร์จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน