โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

         ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้เราสามารถประเมินและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผสมผสานทักษะทางเทคนิคเข้ากับความใส่ใจในรายละเอียด ดำเนินการประเมินอย่างละเอียดและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งจะช่วยกำหนดกลยุทธ์และคำแนะนำของเรา 

บริษัทฯ ประกอบไปด้วยทีมมืออาชีพ กว่า 30 ชีวิต