งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง

งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 104 ชั้น 2 อาคารเทพพงษพาณิชย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียร...

โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล)

โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหัวทะเล) วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจดารา 1 ชั้น 2 โรงแรมปัญจดารา

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์...